Målsætning-værdier-strategi-ledelse

Målsætning – værdier – strategi – ledelse

Randers Tennis & Padel – strategisk fundament.

  • Fremme tennis- og padelsporten i Randers og omegn
  • Klubånd, fællesskab og sundt samvær – fysisk, mentalt og socialt
  • Tennis- og padeloplevelser for alle – uanset alder og niveau
  • Optimale betingelser for talentudvikling
Randers Tennis & Padel – værdier.
  • Ambitiøs – offensiv – nyskabende
  • Attraktiv klub – både på og udenfor banerne
  • Gensidig respekt & trivsel

Randers Tennis & Padel har en række relevante dokumenter, som bestyrelse og klub bruger som styrings- og udviklingsredskaber.

Se nærmere i diverse links/dokumenter nedenfor.

Organisationen:
Organisationsplan – RTK
Bestyrelse og udvalg
Vedtægter
Bestyrelse – mødeplan, referater, etc. 
Generalforsamlinger
Årsplan RTK – nov 2021
Frivillighedsstrategi RTK
Sponsorstrategi RTK
Strategi – seminar 2022 følger
Kommunikations- og markedsføringsstrategi

Trænerstab, spillere, Elite/talent: 
Randers Tennisklub – rekruttering – fastholdelse – progression – talentudvikling
Spillersamtaler – Talent-/Elitespillere
Trænermøder – RTK
Udviklings- og evalueringsplan Randers Talent og Elite