Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling 2024

Afholdes i Randers Tennis & Padel mandag den 26. februar kl. 19.00.
Alle relevante dokumenter i forhold til generalforsamlingen ses nedenfor.

Indkaldelse 2024
Regnskab 2023 – Balance 2023
Beretning 2023
Referat – Generalforsamling 2024

 

Generalforsamling 2023

Afholdes i Randers Tennis & Padel mandag den 20. februar kl. 19.00.
Alle relevante dokumenter i forhold til generalforsamlingen ses nedenfor.

Indkaldelse 2023
Regnskab 2022 – balance 2022
Beretning 2022
Referat – Generalforsamlingen 2023

 

Generalforsamling 2022 

UDSÆTTELSE: Afholdes den 9. marts 2022 kl. 19.00

Afholdes i Randers Tennisklub tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.00.
Se alle relevante dokumenter ift. generalforsamlingen nedenfor.

Referat – Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2022 – indkaldelse
Generalforsamling 2022 – Regnskab 2021, budget 2022
Bilag 1 – Forslag vedtægtsændring for Randers Tennisklub – 2022
Forslag Vedtægter for Randers Tennisklub – 2022
Generalforsamling 2022 – Beretninger 2021

 

Generalforsamling 2021

Afholdes i Randers Tennisklub tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19:00.
Af COVID-19-hensyn er tilmelding nødvendig skal ske på mail til formand@randerstennisklub.dk senest den 27.maj 2021.
Er man ikke tilmeldt vil man ikke få adgang til generalforsamlingen.
Diverse relevante dokumenter til generalforsamling 2021 ses herunder:

UDSAT til senere afholdelse:
Afholdes i Randers Tennisklub mandag den 8. marts 2021 kl. 19:00.
Grundet COVID-19-restriktioner kan generalforsamlingen blive afviklet som online begivenhed – yderligere følger såfremt det bliver nødvendigt.
Af COVID-19-hensyn er tilmelding nødvendig skal ske på mail til jn@randerstennisklub.dk senest den 4. marts 2021.
Er man ikke tilmeldt vil man ikke få adgang til generalforsamlingen.
Diverse relevante dokumenter til generalforsamling 2021 ses herunder:

Generalforsamling 2020.

Afholdes i Randers Tennisklub tirsdag den 25. februar 2020 kl. 20.00.
OBS – tidspunktet er skubbet en time grundet bestyrelsens deltagelse i repræsentantskabsmøde i Randers Idrætshaller.
Diverse relevante dokumenter til generalforsamling 2020 ses herunder:

Indkaldelse med dagsorden
Regnskab 2019 og budget 2020
Beretninger for 2019
Referat

Ekstraordinær Generalforsamling 2019.

Afholdes lørdag den 13. april kl. 09.30 i klubhuset.
Se relevante dokumenter ift. ekstraordinær generalforsamling 2019 her:
Ekstraordinær Generalforsamling 13. april 2019
Ekstraordinær Generalforsamling 13. april 2019 – referat

Ekstraordinær Generalforsamling 2019.

Afholdes lørdag den 30. marts kl. 09.30 i klubhuset.
Se relevante dokumenter ift. ekstraordinær generalforsamling 2019 her:
Ekstraordinær Generalforsamling 2019 – dagsorden med bilag
Ekstraordinær generalforsamling 30.03.2019 – referat

Generalforsamling 2019.

Afholdes mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset. 

Se relevante dokumenter ift. generalforsamling 2019 her:
Generalforsamling 2019 – dagsorden og referat
Generalforsamling 2019 – dagsorden
Beretning 2018
Regnskab 2018 – Randers Tennisklub – generalforsamling 2019


Generalforsamling 2018.

Afholdes i Randers Tennisklub tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Referat Generalforsamling 2018 – Generalforsamling 2018 – referat
Dagsorden til Generalforsamling – Generalforsamling 2018 – dagsorden
Bestyrelsens og udvalgs beretninger for 2017 – Beretning 2017 – endelig version
Regnskab 2017 – 2017 Regnskab – 2018 Generalforsamling

Generalforsamling 2017.

Afholdes i Randers Tennisklub tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00

Dagsorden til Generalforsamling – se mere her.
Bestyrelsens og udvalgs beretninger for 2016 – se mere her.
Stillingsopslag – RTK bestyrelsen 2017 – se mere her. 

Regnskab 2016 – se mere her. 
Referat fra Generalforsamling 2017 – se mere her. 

Generalforsamling 2016.

Afholdes i Randers Tennisklub tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00.

Referat fra Generalforsamling – se mere her
Dagsorden til Generalforsamling – se mere her

Regnskab for Randers Tennisklub 2015 – se mere her

Bestyrelsens og udvalgs beretning for 2015 – se mere her


Generalforsamling 2015.
Referat fra Generalforsamling 2015 – se mere her
Dagsorden til Generalforsamling 2015 – se mere her
Regnskab for Randers Tennisklub 2014 – se mere her
Forslag til GF 2015 vedr. lys – se mere her

Bestyrelsens og udvalgs beretning for 2014 – se mere her.

Generalforsamling 2014.
Referat fra Generalforsamling 2014 – se mere her.
Dagsorden til generalforsamling 2014 – se mere her.
Bestyrelsens og udvalgs beretning for 2013 – se mere her.
Regnskab for Randers Tennisklub 2013 – se mere her.

Generalforsamling 2013.
Se alle relevante dokumenter nedenfor.
Referat Generalforsamling 2013 – se her. 
Dagsorden til generalforsamling 2013 – se her.
Bestyrelsens og udvalgs beretning for 2012 – se her senere.
Regnskab for Randers Tennisklub 2012 – se her. 

Generalforsamlingen 2012. 
Se alle relevante dokumenter nedenfor.
Referat fra generalforsamlingen 2012. 
Dagsorden til generalforsamling 2012.
Bestyrelsens og udvalgs beretning for 2011.

Generalforsamling 2011.
Se alle relevante dokumenter fra generalforsamling 2011 nedenfor.
Referat fra generalforsamlingen 2011.
Dagsorden til generalforsamling 2011.
Bestyrelsens og udvalgs beretning for 2011.
Regnskab for 2010.

Generalforsamling 2010.
Dagsorden til generalforsamling

Bestyrelsens og udvalgs beretning for 2009
Referat fra Generalforsamling 2010 – se her. 
Regnskab for 2009.
Budget for 2010.
Indkomne forslag til Generalforsamlingen 2010:
Forslag fra Jens Lonka i forhold til siddepladser ved bane 5 og 8 samt prøvetimer til potentielt nye medlemmer.

Generalforsamling 2009. 
Generalforsamling afholdes tirsdag den 24. februar i klublokalet på Viborgvej 70.
Indkaldelse er udsendt via klubblad, men følger på denne side.
Regnskab er fremlagt i klubbens lokaler senest den 10. februar.
Dagsorden til 2009 generalforsamling
Referat fra 2009 generalforsamling