Information om indendørs tennis

Information om indendørs tennis

Som medlem af Randers Tennisklub har man mulighed for at benytte sig af vores hal med 2 baner. På denne side finder du alle relevante informationer om kontingent, ledige timer, invitation til den aktuelle sæson, etc..

Ledige timer og kontingent:
Spørgsmål om ledige timer, kontingent, etc. rettes til Knud Petersen:
Mail: petersen.knud@gmail.com
Mobil: 23 25 79 45

Se mere om kontingent for indendørs tennis her. 

Se udlejning 23-24 her

 

VIGTIGT: 

  • Man har fortrinsret til sin “normale time” hvis man sender mail til Knud Petersen inden den 23. august. Derefter sælges ledige timer efter “først-til-mølle”.
  • Ved “gentegning” af fast time med samme deltagere skal man blot sende én mail pr. time til Knud Petersen (med navn på alle deltagere)
  • Ved “nytegning” – nye medlemmer, nye deltagere i fast time – fremsendes ALLE relevante oplysninger. Navn, adresse, mobilnummer, mailadresse samt fødselsdato/årstal.
  • Deltagere på juniortræningshold og seniortræningshold modtager information om træningshold separat.
  • Indbydelse fremsendes alene via nyhedsbrev, opslag i klubhuset samt annoncering på hjemmesiden.

God indendørs sæson til alle i Randers Tennisklub!