Kontingent – Indendørs

Kontingent indendørs i Randers Tennisklub

Kontingent for indendørs 2018-19.

Indendørs kontingent – perioden 1. september til 1. maj. Kontingent opkræves via udsendelse af mail, alternativt girokort. 1. rate adviseres primo september, betalingfrist primo oktober. 2. rate adviseres medio december, betaling primo januar.

 

  1. Sæsonen starter 1. september og slutter 30. april. Der er 34/35 spilleuger, og kontingentet er beregnet ud fra mindst 30 spilletimer. Er der aflysninger, f.eks. fordi hallen er lejet ud til andre gøremål, så du får mindre end 30 spilleuger, reduceres prisen, eller du får tilsvarende kompensationstimer.
  1. Timerne opdeles i A og B timer.
kl. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
7 – 15 B B B B B A A
15 – 18 A A A A A A A
18 – 22 A A A A B B A
22 – 24 B B B B B B B
  1. For at kunne spille indendørs tennis i Randers Tennisklub, kræves der et grundkontingent (som er indeholdt i klubbens kontingent udendørs). Hvis man IKKE er medlem udendørs betales derfor grundkontingent på kr. 250  i forbindelse med indendørs.

     Man kan købe indendørs baner på tre måder:

1)       Købe fast(e) indendørs time(r) gennem hele indendørssæsonen, eller

2)       købe et nummermedlemsskab, og frit reservere på de spilletimer, der ikke er fast udlejet, eller

3)       kombinere fast(e) time(r) med nummermedlemsskab til en favorabel pris.

 

 

Priser – faste timer A-time
kr. pr. deltager
B-time
kr. pr. deltager
Junior double – inden kl. 18 Kr.    900 Kr.    800
Junior double – efter kl. 18 Kr. 1.000  
Senior double Kr. 1.000 Kr.    900
Senior single Kr. 2.000 Kr. 1.800

    

Nummermedlemsskaber Kr. pr. medlem
Senior – nummer uden fast time Kr. 1.200
Junior – nummer uden fast time Kr. 1.000
Nummer (senior og junior) m/fast time i forvejen Kr.    350
Kontingent for træning og minitennis Kr. pr. medlem
Senior på træningshold 
(incl. nummer og 1-2 timers træning)
Kr. 1.400
Juniorer på minitennis Kr.   600
Juniorer på træningshold/minitennis
(incl. nummer og 1-2 timers træning)
Kr. 1.200
Træningsgebyr for elite/talentgruppen udover ovenstående fastsættes efter nærmere aftale  


Klubbens kontingentkonto er følgende:

Reg.nr. 1551
Kontonr. 11243339
Mobilepay: 91073