Forventninger & opførsel

Forventninger & opførsel

De 10 bud for: Hvad du som medlem i klubben kan forvente:

 1. Man får tilbudt træning uanset niveau, så man kan udvikle sig som tennisspiller.
 2. Det er gode engagerede og velforberedte trænere.
 3. Der er et godt socialt samvær i klubben.
 4. At der tilbydes aktiviteter for alle niveauer til styrkelse af fællesskabet.
 5. At klubben tager godt imod nye medlemmer.
 6. Der er et godt informationsniveau i klubben via opslag og hjemmeside.
 7. Klubben tilbyder udviklingskurser til trænere/ledere.
 8. De fysiske forhold er velholdte og i god stand.
 9. At tingene helt generelt fungerer med et godt serviceniveau for medlemmerne.
 10. Klubben ledes demokratisk og i overensstemmelse med vedtægterne samt statslige og kommunale regler.

De 10 bud for: Hvad klubben kan forvente af dig som medlem:

 1. At man overholde klubbens vedtægter og reglementer.
 2. At man behandler andre, som man gerne selv have, at de behandler én selv. Det vil sige at, overgreb på andre, misbrug af alkohol, euforiske stoffer, doping eller lign. medfører bortvisning fra klubben.
 3. At man taler pænt til træner, medspillere og andre i klubben.
 4. At man tager sig af nye medlemmer, så de føler sig velkomne.
 5. At man ikke spiller som gratist på andre medlemmers bekostning.
 6. At man sørger for at betale sit kontingent m.v. til tiden.
 7. At ungdomsspillernes forældre bakker op om barnets tennis.
 8. At man løbende er med til at holde tennisanlægget pænt og nydeligt, herunder også medvirker til at samle bolde og rekvisitter ind efter træning/kamp.
 9. At man er med til at synliggøre tennisklubben på en god måde i lokalsamfundet.
 10. At man af og til som medlem eller forældre giver en hjælpende hånd med i klubben, så vi kan fastholde et højt aktivitetsniveau.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Randers Tennisklub