Mindeord – Carl-Erik Ullits Christensen

Mindeord – Carl-Erik Ullits Christensen

Carl-Erik Ullits Christensen (Ullits) er den 27. oktober 2022 sovet stille ind i en alder af 77 år.

Ullits var igennem en lang årrække en stor del af Randers Tennis & Padel, ikke mindst de seneste 11 år, hvor han til perfektion har varetaget kassererposten i bestyrelsen. Derudover var han i mange år en fast bestanddel af supersenior-udvalget, der arrangerede 3-4 årlige tilbagevendende traditionsarrangementer.

Ullits kom i bestyrelsen i en meget akut situation, hvor klubben i slutningen af 2011 pludselig stod uden kasserer. Kendetegnede for Ullits var hans tilgang til den pludselige kasserertjans: ”Det må vi finde ud af”, ”det skal nok gå” og ”det klarer vi”.

Ovenstående er et meget godt billede på Ullits´ tilgang til såvel små som større opgaver. Der har altid været overskud, parathed og ikke mindst en meget kompetent eksekvering af opgaver – både i og udenfor bestyrelseslokalet.

Som formand for klubben har jeg igennem årene været i tæt dialog med Ullits, ofte flere gange om ugen. Jeg husker tydeligst disse sætninger, når jeg henvendte mig med opgaver: ”Hvad så Lars?” og kort tid efter, ”det finder vi ud af”. Begge dele sagt med interesse, godt humør og øje for, hvor han kunne bidrage til løsningen.

Ullits havde i bestyrelsen ofte blik for detaljer som andre måske ikke lige havde overvejet eller set – og han havde også altid blik for helheden, fællesskabet og ikke mindst trivslen blandt alle medlemmer, frivillige og ansatte (banemænd, trænere, etc.). Med andre ord kærede Ullits sig om alle i klubben – og dette på den allerbedste vis! I 2016 blev Ullits ligeledes fuldt fortjent hædret som Årets Ildsjæl i klubben.

Ullits var et gavmildt menneske og delte altid villigt ud af sit gode humør, påtog sig ansvar for at opgaver blev løst og havde også altid tid til at hjælpe andre med stort eller småt.

Fra ”kollegaerne” i superseniorudvalget lyder det:
Ullits var en usædvanlig og dejlig person, som vi alle vil mindes med stor glæde. Han var i alle henseender en yderst hjælpsom, idé- og initiativrig person, altid i positivt humør og klar med gode råd. Selv i en belastende sygdomsperiode, ønskede han at bidrage med alt, hvad han kunne – og lige til det sidste havde Ullits både ukuelig fightervilje.
Ullits bidrog med sin hyggelige væremåde altid til, at alle arrangementer blev til gode oplevelser for alle deltagere.
Vi er rigtig mange, der vil savne ham og hans input i hverdagen.

Ullits´ betydning for Randers Tennis & Padel i de mange år var vital. Han var en kulturskaber og kulturbærer i klubben, et samlingspunkt for mange medlemmer og en ildsjæl af den allerbedste slags!

Æret være Carl-Erik Ullits Christensens minde.

På vegne af Randers Tennis & Padel

Lars Elkjær

Formand