Udvalg

Udvalg

Sponsorudvalg:

Mikkel Krag – se nærmere information på bestyrelsesoversigt.

Der kan stadig bruges flere medlemmer i dette udvalg. Har du ideer til arbejdet med sponsorer, rekruttering, eksponering eller andet, er du meget velkommen til at rette henvendelse til sponsoransvarlig, Mikkel Krag.

Arbejdsbeskrivelse for sponsorudvalget:
1.Salg af annoncer – bandereklamer – tøjreklamer m.v..
2.Sponsorer til præmier til egne turneringer.
3.Ansvaret for dragter til turneringsholdene m.v.
4.Ansvaret for avisomtale m.v.