Bliv træner – hjælpetræner

Bliv træner – hjælpetræner

Har du lyst til at blive træner i Randers Tennis & Padel?

Randers Tennis & Padel vil gerne være med til at sikre at vi altid har godt uddannede trænere, så klubben bakker altid op omkring medlemmer med interesse for dette.

Der er mulighed for at komme på trænerkurser i regi af Dansk Tennis Forbund. Se mere om træneruddannelsen ved Dansk Tennis Forbund her.

Har du lyst til at blive træner i Randers Tennis & Padel kan du henvende dig til træner Thomas Patula eller klubbens bestyrelse.

Du kan henvende dig til dem i klubben eller pr. telefon & e-mail