Information om indendørs tennis

Information om indendørs tennis

Som medlem af Randers Tennisklub har man mulighed for at benytte sig af vores hal med 2 baner. På denne side finder du alle relevante informationer om kontingent, ledige timer, invitation til den aktuelle sæson, etc..

Ledige timer og kontingent:
Spørgsmål om ledige timer, arrangementer, kontingent, etc. rettes til Knud Petersen:
Mail: petersen.knud@gmail.com
Mobil: 23 25 79 45

Indbydelse til indendørs tennis

Haludlejning pr. 02.09.19

  • Man har fortrinsret til sin “normale time” hvis man sender tilmelding frem inden den 25 august. Derefter sælges ledige timer efter “først-til-mølle”.
  • Ved “gentegning” af fast time med samme deltagere skal man blot sende mail til Knud Petersen
  • Ved “nytegning” – nye medlemmer, nye deltagere i fast time – fremsendes tilmeldingsblanket (se ovenfor) så klubben får ALLE relevante oplysninger
  • Deltagere på juniortræningshold skal IKKE fremsende blanket, men modtager information om træningshold seperat.
  • Indbydelse fremsendes alene via nyhedsbrev, opslag i klubhuset samt annoncering på hjemmesiden. Det er derfor meget vigtigt at Randers Tennisklub har ALLE relevante kontaktdata på dig, men i særdeleshed din mailadresse. Kontaktdata sendes til Knud Petersen på petersen.knud@gmail.com

God indendørs sæson til alle i Randers Tennisklub!

Se sidste års udlejning her