Kontingent opdateret

Desværre måtte generalforsamlingen udsættes, så derfor har bestyrelsen på sit seneste bestyrelsesmøde fastlagt den nye opdaterede kontingentmodel.

Denne skal formelt fortsat godkendes så snart der bliver mulighed for at afholde generalforsamling eller situationen kræver at bestyrelsen benytter sig af nødret og afholder generalforsamlingen online.

Du kan finde de opdaterede satser via nedenstående links:

Udendørs kontingent – tennis og padel

Indendørs kontingent – tennis

Leave a Reply