Klubhusåbning og nye initiativer

Så er vi klare med åbning af klubhus og omklædning 😊

Fra lørdag den 13. juni vil du igen kunne gøre brug af klublokalerne og ikke mindst omklædning og badefaciliteter.

Vi sørger naturligvis for daglig rengøring så vi overholder gældende vejledning, men vi henstiller fortsat til alle medlemmer om at fortsætte at tage hensyn til hinanden og holde den anbefalede afstand.

Hallen vil også blive tilgængelig for booking, hvis du har tegnet medlemskab, som giver mulighed for dette.

N y e   i n i t i a t i v e r :

Drop Ind Spil – hver tirsdag kl. 19-21
Fra på tirsdag, den 16. juni, starter vi op med Drop Ind Spil for klubbens letøvede og øvede spillere, som har lyst til at droppe forbi og spille lidt på kryds og tværs.

Tommy Jensen Bay vil være til stede og hjælpe med at koordinere og sætte det nødvendige i gang.

Det foregår hver tirsdag kl. 19-21 – så drop forbi og få lidt hygge og tennis med nogle af klubbens øvrige tennishungrende spillere.

Introduktionsdouble – søndag den 28/6 kl. 10-12
Søndag den 28. juni kl. 10-12 inviteres klubbens nye voksne medlemmer til en gang introduktionsdouble, hvor nogle af klubbens mere rutinerede medlemmer vil være tilstede og spille med.

Målet er at nye medlemmer kan skabe netværk og finde flere nye tennismakkere og få spillet lidt på kryds og tværs. Efter spil vil der være lidt hygge på terrassen.

Er der behov og ønske om det, så vil vi fortsætte arrangementet.

Af praktiske hensyn vil vi lave tilmelding og denne vil fremgå af hjemmesiden snarest.

Arrangementet styres af Tommy Jensen Bay.

Leave a Reply