Klubben er fortsat lukket

OPDATERET 23. marts 2020!

Med baggrund i Statsministeriet seneste udmeldinger samt anbefalinger fra Dansk Tennis Forbund og Danmarks Idræts-Forbund vil der fortsat ikke være adgang til klubbens facilitetergrundet risiko for udbredelse og smitterisici af COVID-19 / Corona-virus.

Dette har også bevirket, at der ikke længere vil være adgang til klubbens udendørsfaciliteter.

Dette er gældende indtil tirsdag den 14. april 2020.

Yderligere information vil følge, når der er nyt.

Pas på hinanden og brug den sunde fornuft!

Leave a Reply