Jubilæumsfejring aflyses – desværre

Efter nøje overvejelser har vi set os nødsaget til at aflyse vores jubilæumsfejring på lørdag den 22/8. Med afsæt i det aktuelle Corona smittetryk og situation har vi efter dialog med vort bagland besluttet at aflyse fejringen i den form vi havde tænkt. En fælles fejring ville have betydet at mange ”smittefamilier” blev ført sammen, hvilket vi ikke vil tage ansvaret for lige for nuværende.

Men vi vil fortsat gerne fejre klubben og har derfor en plan for en mere fragmenteret fejring ved 3-4 forskellige mindre arrangementer i ”lukkede smittefamilier” for klubbens medlemmer. Vi vender snarest tilbage med mere information om dette.

Derudover har vi arbejdet en del med et jubilæumsskrift, som vi håber at kunne annoncere i en online version indenfor nærmeste fremtid.

Med håb om forståelse for denne beslutning, ser vi frem til at kunne fejre klubben på den måde, som det nu er muligt og forsvarligt i denne tid.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Leave a Reply