Corona anbefalinger Randers Kommune

Høj lokal smitte – tiltagsmodellen skal sættes i gang

Tiltagsmodellens indhold særligt for idræts- og foreningslivet:

  • at alle møder omklædte (dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten)
  • at aktiviteter (også sociale arrangementer) holdes inden for mindre og faste grupper/hold hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten
  • at forældre så vidt muligt afleverer og henter udenfor og at forældre og andre voksne holder afstand. Dette gælder dog ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter

Samtidig er der i modellen to klare opfordringer til alle borgere:

  • Opfordring til alle borgere om at blive testet og blive vaccineret
  • Opfordring til alle borgere om at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger for at forebygge smitte – altså at huske de gode vaner som afstand, vaske hænder/spritte af, lufte ud, gøre rent på overflader som mange rører ved, blive hjemme og blive testet hvis man får symptomer og blive vaccineret

Tiltagsmodellen træder i kraft, fordi tre parametre er opfyldt:

  • En testkorrigeret incidens på 400 smittede pr 100.000 borgere (incidensen i kommunen er 412)
  • Mere end 20 smittede de seneste syv dage (der er407 smittede i Randers de seneste syv dage)
  • En positivprocent over 3 (positivprocent er i Randers på 3,03)

Varighed af tiltagsmodellen

Tiltagene skal fastholdes indtil kommunen syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre parametre – altså incidens, antal smittetilfælde samt positivprocent.

Der vil komme information ud, når tiltagsmodellen ikke længere behøver at være i kraft.

Bestyrelsen i Randers Tennisklub opfordrer alle medlemmer til at udvise hensyn og følge anbefalingerne.